Entries in Feltarbeid (1)

1. innlegg i bloggen!

Velkommen til det fyrste innlegget her på KapptilKapp.no!

For tida er vi i Zambia på feltarbeid. Eg ser på dei økonomiske aspektane ved Mosi-oa-Tunya nasjonalpark, mens Øyvind tek ein titt på lokal deltaking i utviklingsprosjekt. På grunn av at vi bur ute i nasjonalparken har det ikkje vorte så mye trening i det siste. Ein veit aldri kva slags dyr ein kan møte på, og då er det ikkje så lurt å jogge eller sykle (ikkje har vi syklar her heller). Men så blir det om så meir trening når vi kjem tilbake til Noreg i slutten av april!

I tillegg til å utføre feltarbeidet så går vi også tur med løver kvar einaste dag. Frå tida Andreas jobba i Zimbabwe har han eit par venner som no driv eit prosjekt i Zambia. For å lesa meir om prosjektet kan du ta ein titt på nettsida til ALERT (African Lion and Environmental Research Trust).

I går tok vi ein titt på Victoria Falls. Det er berre eit kvarters kjøring frå der vi held til, ikkje lange strekningen altså. Eg hadde alt sett dei frå Zimbabwe-sida i 2006, men å stå rett ved fossefallet i Zambia var ei flott oppleving! Vi gjekk også over Victoria Falls Bridge, såg på bungie-jumping og tok ein halvtimes snartur innom Zimbabwe.