UNICEF Schools for Africa

Kampanjen Schools for Africa skal gi skolegang til fire millioner barn i det sørlige Afrika innen utgangen av 2009. Den totale rammen for prosjektet er 50 millioner USD. Prosjektet startet i 2004, og så langt har 3,6 millioner barn fått bedret skolehverdagen sin.

Schools for Africa's resultater (fra 2005 til juni 2008):

  • 656 skoler har blitt bygget og/eller rehabilitert.
  • 940 skoler har fått møbler og skolemateriell
  • 304 skoler har fåttrent drikkevann og 392 skoler har fått toaletter og håndvaks muligheter.
  • 79000 lærere har fått videreutdanning

Til sammen har 3,6 millioner barn i seks land i det sørlige Afrika allerede fått bedret sine fremtidsutsikter, av disse går 1,3 millioner på nybygde eller restaurerte skoler. Schools for Africa er et samarbeid mellom UNICEF, the Nelson Mandela Foundation og the Hamburg Society.

Kampanjens satsingsområder

Den største satsingen skjer på landsbygda, der forholdene i dag er dårligst. Schools for Africa bygger og/eller rehabiliterer barnevennlige skoler, gir utdanning til lærere og distribuerer skolemateriell. Landsbybeboerne blir involvert i, eller leder, store deler av skolebyggingen. Et slikt eierskap øker sannsynligheten for vellykkede, varige forandringer.

Mål 2004 - 2010:

  • Bygge og rehabilitere 1000 skoler.
  • Sørge for rent vann inkludert separate sanitæranlegg for jenter og gutter på 1000 skoler.
  • Skaffe møbler og læremateriell – som tavler, pulter, benker, oppgavebøker, blyanter og lesebøker til 1000 skoler.
  • Gi opplæring til 80 000 nye lærere.
  • Skape et trygt, effektivt læringsmiljø som gir like muligheter for alle.

Vi vet alle at utdanning, mer enn noe annet, forbedrer vår mulighet til et bedre liv. Når vi nå tar utfordringen med å bygge et bedre Afrika, må en fortsatt investering i utdanning av våre barn være selve kjernen i alle våre anstrengelser. Ingen barn i Afrika, eller noe annet sted i verden, burde bli nektet utdanning. Jeg vet at vi kan nå dette målet.
Nelson Mandela, fredsprisvinner og tidligere president i Sør Afrika

Tredje hvert afrikansk barn uten skolegang

Selv om mye er gjort er det fremdeles en vei å gå før alle barn får gå på skole. Hvert tredje barn i det sørlige Afrika går ikke på skolen.

Langvarige konflikter, fattigdom, hungersnød og sykdommer har skylden for at barna ikke går på skolen. Spesielt rammet er barna som bor på landsbygda, der det ofte verken finnes skolebygg eller utdannede lærere.

Gjennom FNs tusenårsmål nummer to forplikter alle FNs medlemsland seg til å jobbe for at alle barn i verden, både gutter og jenter, får grunnutdanning. Schools for Africa er med på å oppfylle dette målet.

Sårbare barn trenger skolen enda mer

På grunn av hiv/aids-epidemien bor det 12 millioner foreldreløse barn i det sørlige Afrika. Problemene for barna, og særlig jentene, starter når foreldrene blir syke og barna må jobbe for å forsørge familien i stedet for å gå på skolen. Dette ansvaret blir bare større når foreldrene har gått bort, og ofte er videre skolegang vanskelig eller helt umulig å få til.

Foreldreløse ender ofte opp i jobber hvor de utnyttes på det groveste eller de blir tvunget til å leve på gaten. Disse spesielt sårbare barna får ekstra oppmerksomhet i Schools for Africa- prosjektet.

Skolegang er starten på et bedre liv

Barn som har gått på skole får bedre jobbmuligheter når de vokser opp, og de lærer hvordan de kan ta gode beslutninger for seg selv og samfunnet de lever i. Skolen gir også helt grunnleggende opplæring i hvordan barna kan holde seg friske og beskytte seg mot sykdommer som hiv/aids.

Et bedre utdanningstilbud til jenter får store positive følger for både jentene og for samfunnet som helhet. Jo lenger mødre i et land går på skole, jolavere blir barnedødeligheten i landet. Utdannede kvinner gifter seg senere, føder færre barn og blir bedre skikket til å ta vare på de barna de får. I tillegg gjør utdanning jenter og kvinner bedre rustet til å stå imot utnytting.