« Fjell og fyll i Zambia | Main | Tilbake på sykkelsetet »

Skolebesøk

Det siste året har vi forsøkt å samle inn penger til UNICEF-prosjektet "Schools for Africa". Til tross for at det er et godt stykke igjen før vi når det ambisiøse målet på 500 000 kroner har vi likevel klart å samle sammen en høvelig slant. Hver eneste krone teller, og dersom du har noen feriepenger å avse kan du enkelt støtte en god sak ved å trykke her.

Malawi er et av de minst såkalt "utviklede" landene i verden, og utdanningssektoren er på et ganske annet nivå enn det vi er vant med hjemme i Norge. Når vi først var i området valgte vi derfor å besøke en skole som mottar støtte fra UNICEF for å se hvordan pengene vi samler inn blir brukt, samt få et inntrykk av hvordan skolehverdagen er for tusener av barn i denne delen av verden.

Ine Jacobsen fra NHH jobber som praktikant for UNICEF i Malawi, og med hennes hjelp tok vi turen til en av områdets beste skoler. Her ble vi møtt av overlærer Charles F. Makhumbiza som stolt viste oss rundt på skolen.

Det er vanskelig å beskrive med få ord hvordan virkeligheten og utdanningsmulighetene er for de fleste barn i Malawi. Mangelen på klasserom gjør at undervisning ute i det fri slettes ikke er uvanlig. Dette er et stort problem, spesielt i løpet av regntiden og på vinteren. I tillegg gjør manko på både lærere og utstyr sitt for at undervisningen langt fra optimaliseres. For å sette ting litt i perspektiv var det maksimalt lov å ha 30 elever i hver klasse da vi gikk på barneskolen for noen år siden i Norge. På den skolen som vi besøkte i dag tidlig var det imidlertid over 200 elever i den største klassen, og disse ble undervist av bare to lærere! På hele skolen var over 1700 elever innrullert, men bare 15 lærerere ansatt. Skolen var likevel av de beste i sitt slag, og takket være UNICEF hadde elevene tilgang på klasserom, skolemateriell, videreutdannede lærere, drikkevann og nye toaletter. Lærerne vi møtte uttrykte stor takknemlighet for all støtten skolen har fått, håpet at vi ikke ville glemme dem, og krysset fingrene for at videre støtte kanskje kunne resultere i flere lærerhytter slik at flere lærere kunne tenke seg å jobbe der.

Jørn og Overlærer Charles F. Makhumbiza.

Det er over 200 elever i noen av klassene.

Jørn får matteundervisning.

Dette lekestativet fungerer som pumpe til brønnen.

Gode sanitærforhold er viktig.

Disse lekene brukes for å lære å telle.

Vi sa farvel til barna...

...Som var glade for å ha fått besøk.


Vi har i løpet av de siste månedene sett mange rare utviklingsprosjekter, og ingen av oss er i tvil om at dette med bistand er noe vi i Norge kan være mer kritiske til. Likevel tror vi at bedre utdanning for barn og unge er essensielt for å skape en positiv endring sør for Sahara. Hvis noen jobber i, eier, eller kjenner en bedrift som kanskje kunne tenke seg å bidra til en bedre skolehverdag for barn i det sørlige Afrika - ta kontakt her!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>